úvod     NABÍDKA     Cetnov     o EPD     reference/RD     reference/ost. stavby     výkresy     kontakty


energeticky  pasivní  dům

Obecně - úspory a ekologie

Pasivní domy jsou budovy zajištující příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického vytápěcího systému. Oproti stávajícím běžným budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85-90 % méně energie. Oproti novostavbám, splňujícím současné národní normy a předpisy, činí tato úspora až 75 %.
Termín Energeticky Pasivní Dům (EPD) se používá pro označení určitého standardu řešení budovy. Tohoto standardu lze dosáhnout použitím kombinace různých technologií, návrhu a materiálu. Ekologický přínos může sehrát podstatnou roli tím, že jsou pro stavby v maximální míře používány materiály z obnovitelných zdrojů.
V podstatě lze mluvit o upřesnění a zdokonalení standardu nízkoenergetického domu.
Název "pasivní dum" vychází z principu využívání pasivních tepelných zisku v budově. Jsou to externí zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky interní - teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní tepelné izolaci tyto zisky "neutíkají ven" a většinou postačí k zajištění příjemné vnitřní teploty po vytápěcí sezonu.

ENERGETICKO PASIVNÍ DOMY NA KOMORNÍM DVOŘE

Princip EPD

Čerstvý vzduch je v 99,9% procentech do domů přiváděn větráním okny nebo infiltrací. Touto cestou uniká z domu i nejvíce tepla. Řešením je určitě lepší izolace domu. Ale není řešením, přestat větrat. Takovým přístupem si přineseme řadu problémů: vznik plísní, zvýšení koncentrace škodlivých látek v uzavřeném prostoru.

Základní myšlenka pasivních domů

 • Zamezit ztrátám tepla.
 • Zajistit čerstvý vzduch a udržet tak kvalitu vnitřního prostředí.
 • Minimalizovat zátěž na životní prostředí.
 • Vytvořit kvalitní prostředí pro život bez větších finančních nákladů v průběhu bydlení.

Kdy je dům pasivním - kritéria

 • Roční spotřeba tepla by neměla přesáhnout 15 kWh/m2 podlahové plochy.
 • Vysoká vzduchotěsnost obvodového pláště n50 < 0,6/h (při zkušebním tlaku 50 Pa na plášť budovy může netěsnostmi uniknout za hodinu max. 60% z celkového objemu vzduchu v daném prostoru).
 • Primární energie pro vytápění, ohřev vody a spotřebu el. energie nepřesáhne 120 kWh/m2 za rok.

Základní principy EPD

 • Vysoká vzduchotěsnost obvodového pláště n50 < 0,6 h (při zkušebním tlaku 50 Pa na plášť budovy může netěsnostmi uniknout za hodinu maximálně 60% z celkového objemu vzduchu z daného prostoru).
 • Excelentní tepelná ochrana a kompaktní obal budovy (stavební prvky musí mít součinitel prostupu tepla U < 0,15 W/m2.K, roční spotřeba tepla k vytápění musí být < 15kWh/m2).
 • Trojokno jako kolektor.
 • Jižní orientace oken bez zastínění.
 • Konstrukce bez tepelných mostů (hrany,rohy a spoje je nutno perfektně projektovat i provést).
 • Pasivní předehřev vzduchu přes zemní kolektor.
 • Větrání s rekuperací (z odváděného vzduchu získáme přes 80% tepla, kterým ohřejeme vzduch přicházející).
 • Dům bez konvenčního vytápění (vytápět stačí ohřevem vzduchu, rozváděného po domě).
 • Efektivní ohřev vody (pro něj je potřeba nejvíce energie, solární kolektory jí dodají až 70%).
 • Úsporné spotřebiče (těmi nejúspornějšími snížíme spotřebu energie až o 50%).
 • Uživatelská přívětivost (systémy musejí být jednoduché a komfortní).
 • Zajištění kvality a certifikace (dodržet standardy lze jen přesným projektem i provedením).

Materiály a konstrukční řešení

Existuje více stavebních konstrukčních systémů, jejich společným rysem je požadavek na materiály, u nichž se dají zajistit nízké teplotní rozdíly se vzduchem v místnosti.

Systém vytápění a větrání

REKUPERACE VZDUCHU

 • Proces, při kterém odcházející znečištěný a ohřátý vzduch předává teplo přicházejícímu čerstvému vzduchu. Základní jednotkou je rekuperační výměník.
 • Rozvod čerstvého vzduchu lze využít k distribuci tepla na místo klasické otopné soustavy.

Okruhy se v žádném případě nekříží ani nemísí, jsou od sebe dokonale odděleny

 • Účinnost rekuperátoru je vyšší než 85%.
 • Vhodné je budovu rozdělit do tří zón:
    - Přívod vzduchu (obytné místnosti)
    - Transport vzduchu (chodby, schodiště)
    - Odtah odpadního vzduchu (koupelna, WC, kuchyň).
 • Využívá zemního výměníku pro předehřev (v létě ochlazování) vzduchu. Přes zemní výměník se přivádí čerstvý vzduch do vzduchotechnické jednotky. Výměník je zabudovaný v hloubce, kde nehrozí mráz a využívá stabilní teploty země.

Schéma pasivního domu

 • Dodavatelem rekuperačních jednotek je ATREA s. r.o.

Systém teplovzdušného vytápění a větrání, respektující nejnovější poznatky v oblasti úspor energií a vnitřního mikroklimatu, si nachází stále více příznivců nejen mezi stavebníky, ale i mezi architekty, projektanty a vůbec všemi zastánci tzv. zdravého a na energii nenáročného bydlení.

V této oblasti nabízí společnost ATREA již od roku 1992 specializované větrací jednotky - jedná se například o jednotky DUPLEX 185 až 600 a DUPLEX EC.

V roce 1999 byla po mnoha zkouškách představena zcela nová, patentovaná koncepce dvouzónových jednotek pro teplovzdušné vytápění a větrání s označením DUPLEX RD a současně uveden na trh i ucelený systém pro integrované teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů skládající se z potrubí, tvarovek, výústek, rozdělovacích komor a v neposlední řadě i integrovaných zásobníků tepla. Následně vznikla i specializovaná divize v rámci společnosti.

Tato divize dnes poskytuje zájemcům a projektantům kompletní poradenství v oboru - vydává projekční podklady, vzorová řešení a kompletní energetické studie. Současně školí a technicky podporuje projekční a montážní firmy a poskytuje základní informace i investorům a architektům.

V roce 2003 byly představeny nové jednotky řady DUPLEX RB a rozšířeno tak použití systému i na teplovzdušné vytápění pasivních rodinných domů a především nízkoenergetických bytových objektů.

Velmi perspektivním a zákazníky přivítaným krokem se ukázalo rozšíření sortimentu o větrání a teplovzdušné vytápění menších bazénů, především v rodinných domech.


konkrétní vývstavba energeticky pasivního domu
Koberovy u Turnova - fa Atrea s.r.o. Jablonec nad NisouHotové energeticky pasivní domy


markop.fl@gmail.comKOP KD s.r.o., Komorní Dvůr 57, 350 02, Cheb, tel: 777 066 922 

Náš partner