úvod     NABÍDKA     Cetnov     o EPD     reference/RD     reference/ost. stavby     výkresy     kontakty


nabídka

Nabídka domu na Komorním Dvoře

Prodej posledního volného domu druhé etapy výstavby Komorního Dvora ve městě Cheb. Jedná se o dům s garáží a terasou, který leží na pozemku o výměře 460 m2. Zastavěná plocha domu je 105 m2, užitná plocha pak 90 m2, užitná plocha garáže je 26 m2. Stavba bude dokončena v červnu 2021 dle vnitřních dispozic budoucího kupujícího.

Přiložené dispoziční řešení je pouze modelový návrh, který se dotváří dle potřeb kupujícího.

Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Vytápění zajištěno ústředně plynem – podlahové vytápění.


Stav v říjnu 2019

Stav 1.10.2020


Návrh vnitřní dispozice

Volný prostor pro vlastní řešení


Cena celkem za dům i pozemek včetně DPH je 4.500.000, - Kč


Uvedená cena odpovídá následujícímu standardu (9/2020):

Stavební konstrukce: projekt vč. platného stav. povolení; zemní práce nutné pro sejmutí ornice, hrubé terénní úpravy a zpětné rozprostření ornice; výkopy základů a odvoz výkopu vč. uložení na skládku; základy z prostého betonu s podsypem; podkladní vrstvy štěrkové a štěrkopískové; podkladní betony; izolace proti vodě; nosné zdivo v provedení dutých cihelných bloků HART 30 cm; tepelná izolace polystyrén tl. 14 cm; příčky v provedení plynosilikát Ytong anebo Hebel; krov klasický z hraněného řeziva s ohoblovanými převisy krokví pobito palubkami, nátěr luxol v části převisu fasády; střecha plastové šablony v provedení břidlice (černá) – Tachovská břidla s měděnými klempířskými prvky, svody plastové, vyústění dešťové vody výtokovými koleny na terén kromě svodu před vchodem (zaústěn do kanalizace); izolace stropu – minerální vlna tl. 200 mm + 50 mm kontra vrstva; izolace podlahy – polystyrén tl. 100 mm; betonové mazaniny – tl. 60 mm (anhydrit); podlaha v garáži zámková dlažba 6 cm; fasáda – mnichovská omítka zatřená nebo rýhovaná tl. 2-3 mm, bílá; sokl extrudovaný polystyrén – nátěr

Interiéry: podhled – sádrokarton zavěšený dle systému Knauf; omítky vnitřní – vápenopískové strojní, štukové

Zasklení: trojsklo u balkonových dveří, u ostatních dvojsklo; bez okenních mřížek; vnitřní dveře – folie, plné do obložkových zárubní; vchodové dveře plastové (do 15.000,- Kč); parapety vnitřní lamino, parapety venkovní hliník; garážová vrata zateplená ručně vyklápěcí - sekční 20.000,- Kč

Vytápění: podlahové; radiátory např. Dianorm; prostorový termostat v obývací místnosti; plynový kotel Buderus kondenzační s průtokovým ohřívačem TUV (50 l)

Elektroinstalace: přípojka elektro – plastová skříň elektroměrné a pojistkové skříně; vnitřní rozvod elektro – měď; zásuvky a vypínače vyrobené v ČR (bílé, typ Tango); bez osvětlovacích těles

Vodoinstalace: přípojka vody – vč. měřiče; vnitřní rozvod vody – PPR (plast)

Plyn instalace: přípojka vč. měřiče a revize; přípojka k plynovému sporáku

Kanalizace: přípojka – PVC; vnitřní rozvod – PVC

Ostatní: přístupové komunikace – zámková dlažba (cihla tl. 60 mm), součástí standardu je 30 m2 této zpevněné plochy (komunikace ke vchodovým dveřím a příjezd ke garáži). Okapový chodník – obrubník a kačírek šíře 40 cm; zahradní úpravy – rozprostřená ornice; terasa u balkónových dveří (25 m2) v provedení betonová dlažba 40×40 cm
Žádost Jana Kopičky na budoucí majitelé domů

Dovoluji si požádat zájemce o nové domy na Komorním Dvoře, aby v maximální míře respektovali tam již zavedené standardy bydlení. Tím mám na mysli zejména.

  • Doporučené oplocení je drátěné – svařované poplastované výšky 120 cm.
  • Stojany na poštovní schránky by měly být shodné, jaké jsou používané na ulicích Komorní Dvůr a Na Hůrce.
  • Čísla popisná na domech by měla být podobná jako na domech v ulicích Na Hůrce a Komorní Dvůr
  • I vašim sousedům se bude lépe žít, když nebudou muset koukat na věci ohyzdné, jako například věšáky na prádlo, zanedbanou zahradu či jiné nevzhlednosti.
  • Přimlouvám se za osazování kvalitních stromů, které vždy byly nutnou součástí života lidí, a proto se budu snažit lokalitu vybavovat duby a jasany. Přivítám, když to budou noví obyvatelé vítat.
  • Žádám každého uchazeče o bydlení na Komorním Dvoře o to, aby přispíval k dobrému soužití s lidmi, kteří tam už bydlí a kteří tam teprve bydlet budou. Jen tak se dají vytvářet podmínky pro spokojený život, který si každý, kdo se do nového domu stěhuje, představuje.
  • Příbuzné a sousedy si nevybíráme, ti jsou nám dáni. Snažme se prosím, aby se všem v lokalitě, kterou jsem si vymyslel a postavil, žilo dobře a splnily se vám sny o krásném bydlení.


markop.fl@gmail.comKOP KD s.r.o., Komorní Dvůr 57, 350 02, Cheb, tel: 777 066 922 

Náš partner